Đã đóng

Roblox Murder Mystery video

Dự án này đã được trao cho kerrycull với giá $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need you to make this video funny

make it interesting not hard

good pay if is good

add on skype for the video and to talk bout things my skype is Damon Zimmerman

with Purple Team Pic

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online