Còn mở

Rotoscoping

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £471 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I have a 20 minute video (split into segments) which should have been green screened but wasn't. I now needs some rotoscoping work done to isolate the person on the chair and add a background. The whole video is all of the same person, just sitting on the chair and talking. The chair has find holes in it but I would be happy with these being filled in rather than rotoscoping them. Attached is a video segment and potential background.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online