Đã đóng

Screenflow video editing

Dự án này đã được trao cho vladxela với giá $89 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I am using ScreenFlow 6.1 to create short videos for an online academic writing hosted on the Teachable platform. I need to revise parts of two lectures. I need to insert several screenshots into the video. Then, I need to use ScreenFlow highlighting techniques to zoom in on specific points or to add arrows to key words. Here is a sample video:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online