Đã đóng

Supercar YouTube Channel - Creative Style and Energy (After Effects and Video Editing)

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $177 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have a YouTube channel and looking for some video editors to join my team, I am trying to publish videos on a frequent basis and am looking for some creative, and talented video editors to join my team - must have good after effects and adobe premier skills. The biggest factor is also creativity and style!

Please please please, watch my videos before bidding and make sure you have the skills to complete the project. I have had my time wasted many times.

Budget Defined Below (no negotiation)

Viral Video Style: $40 Canadian

[url removed, login to view]

Standard Video Style: $30 Canadian

[url removed, login to view]

Vlog Video Style: $20 Canadian

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online