Đã hoàn thành

Take the last few seconds off a two minute video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi akshayjerriy với giá £23 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £40 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I have a marketing video (MOV format shot on a Canon 70D) in a single take lasting just over two minutes. I need someone to remove the last few seconds from it as the person shown in the video moved away from her position a fraction too early. I would appreciate it if this could be done within a few hours please and certainly completed by 1200 GMT Saturday 22 April. The video is in dropbox and I'll provide the address to suitable bidders only.

Please do not bid if you do not have the relevant skills and good feedback for this particular requirement on this site. UK / EU / US / other countries' good English speakers preferred simply for ease of communications. I will make a very quick decision on the successful bidder.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online