Đã đóng

Videographer

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1113 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We would like to take footage of our local Event. we want to create a post-event video and use this for follow up/future events.

What we would like to film:

• Snippets of presentations

• Solution showcase (demo area)

• Breakout sessions

• Short interviews with customers during breaks

• Feedback on the event

• Photos

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online