West Coast Electric Fleets Partner Profile Video Editing

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

We are seeking assistance combining a series of existing video clips into a short (less than 5 minute) video profiling a partner vehicle fleet for an initiative promoting electric vehicles on the West Coast of the United States and Canada. Your role would involve: adding simple transitions, adding text and (if possible) improving video and audio quality from original content.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online