Đã hoàn thành

West Coast Electric Fleets Partner Profile Video Editing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi loopcut với giá $150 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

We are seeking assistance combining a series of existing video clips into a short (less than 5 minute) video profiling a partner vehicle fleet for an initiative promoting electric vehicles on the West Coast of the United States and Canada. Your role would involve: adding simple transitions, adding text and (if possible) improving video and audio quality from original content.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online