Find Jobs
Hire Freelancers

cameraman in pune + video editor + digital marketing

₹1500-12500 INR

Đã hoàn thành
Đã đăng vào 11 tháng trước

₹1500-12500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled cameraman and video editor based in Pune for a project that involves filming doctors' interviews, editing the footage, and implementing digital marketing strategies. Project Requirements: - Filming doctors' interviews in Pune - Editing the footage to create high-quality videos - Implementing digital marketing strategies to promote the videos on social media platforms Ideal Skills and Experience: - Experience in videography and video editing - Proficiency in using video editing software - Knowledge of digital marketing strategies and social media platforms - Attention to detail and ability to create engaging content - Strong communication and collaboration skills Duration of Videos: 10-15 minutes If you are a talented cameraman and video editor with a passion for digital marketing, I would love to discuss this project further with you. Please provide samples of your previous work in your proposal.
Mã dự án: 36870416

Về dự án

2 đề xuất
Hoạt động 10 tháng trước
Địa điểm: Shivajinagar, India

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
I'm a freelance commercial photographer and cinematographer based in Pune, specializing in corporate videos, ad films, and promotional videos. With six years of experience, I bring a creative and innovative approach to crafting compelling narratives that effectively convey brand messages. From concept development to post-production, I work closely with clients to deliver high-quality videos that leave a lasting impression. Let's collaborate and create impactful visual content for your brand. please have look at my work here. [login to view URL]
₹5.000 INR trong 3 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
PUNE, India
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 5 15, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.