Đã Đóng

Cooking videos

Im looking for someone who can do buzzfeed or Tasty like style (overhead camera) high definition healthy cooking videos. I would obviously supply the recipes and further directions.

I need a video a week- due every Tuesday. I am willing to pay $15 a recipe. So $15 x 4 recipes a month.

Kỹ năng: Nấu ăn và công thức nấu ăn, Nấu ăn / Làm bánh, Biên tập video

Địa điểm:

Xem thêm: looking someone edit videos, looking freelance book promoter, looking fau student seo, looking copy writer london, looking computer programer, looking computer programeer, looking clothing designer charles, looking garment designer, videos popin looking

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Springfield, United States

Mã Dự Án: #14819025

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0