Đang Thực Hiện

Editing Video Musik

This is My Video Editing, i goes to Jakarta with my girl and friends, so i love to edit video with music like this, maybe this is bad but i hope can make a better than this

Kỹ năng: Biên tập video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: West Java, Indonesia

Xem thêm: editing a music video in premiere pro, rap video editing techniques, music video editing effects, music video effects free download, popular music video effects, free music for video production, premiere pro music video effects, music video editing software free

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14814174

Đã trao cho:

handri29

A proposal has not yet been provided

Rp2000000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp2111111 cho công việc này

Rp2222222 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0