Find Jobs
Hire Freelancers

Elegant Wedding Highlight Reel

$750-1500 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

$750-1500 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a talented videographer to create a captivating 3-5 minute highlight reel of my wedding day. This video should encapsulate the love, joy, and unique atmosphere of our special day, focusing on the most memorable moments. **Key Elements to Include:** - Ceremony vows to capture the emotional promise between us. - The first dance, showcasing our connection and joy. - Speeches that provide insights into our lives and relationships. - The beginning of the party to capture the atmosphere and celebration. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in cinematic videography, with an eye for capturing heartfelt moments. - Experience in creating wedding highlight reels, with a portfolio showcasing past projects. - Proficiency in video editing, ensuring a seamless and beautiful final product. - Great communication skills to understand and bring our vision to life. I'm looking forward to working with a professional who can bring their creativity and passion to this project, capturing the essence of our wedding day in a beautiful, concise format.
Mã dự án: 37788356

Về dự án

Hoạt động 27 ngày trước
Địa điểm: Vitznau, Schweiz

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của SWITZERLAND
Zurich, Switzerland
0,0
0
Thành viên từ thg 2 20, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.