Đã Đóng

I'm looking for a video editor

Hi there,

I'm looking for someone with video editing experience to work with me.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Biên tập, Sản xuất video, After Effects

ID dự án: #30580211