Find Jobs
Hire Freelancers

Luxurious Villa Walkthrough

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for an experienced videographer to create a captivating walkthrough video of my recently renovated villa. The video should not only showcase the villa in an elegant and luxurious manner but also emphasize the intricate details of its living spaces. The core focus being on the living room and kitchen, bedrooms and bathrooms, as well as the surrounding outdoor spaces. The final product should elegantly highlight the villa's grandeur, blending modern amenities with luxurious aesthetics. **Key Requirements:** - Proficiency in videography, specifically in creating walkthrough videos. - A keen eye for capturing luxury and elegance through the lens. - Ability to highlight the villa's best features while maintaining a natural flow through each designated area. - Experience in video editing to ensure smooth transitions and a polished final product. - Excellent communication skills to understand and execute the vision effectively. **Ideal Skills and Experience:** - Demonstrable experience in creating high-end property walkthrough videos. - Strong portfolio showcasing previous work with a focus on luxury real estate. - Expertise in utilizing lighting and angles to enhance the spaciousness and luxury of interior and exterior spaces. - Proficiency in video editing software to add finishing touches that align with the elegant and luxurious mood desired. - Ability to work closely with me to ensure the video meets my expectations and vision. This project not only demands technical video production skills but also an artistic eye that can appreciate and capture the essence of luxury living. If you possess these skills and have experience in producing high-quality, luxurious real estate videos, I look forward to reviewing your proposal.
Mã dự án: 37753623

Về dự án

Hoạt động 23 ngày trước
Địa điểm: Dubai, United Arab Emirates

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của UNITED ARAB EMIRATES
Dubai, United Arab Emirates
0,0
0
Thành viên từ thg 2 11, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.