Đã Đóng

Make a music video

Job Description:

The song is ready just need to get my video shot and edited by the videographer.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, Sản xuất video, Kỹ thuật Video, After Effects

Địa điểm: Karol Bagh, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #35825019

2 freelancer chào giá trung bình₹4500 cho công việc này

Rudi0001

Sir you are at the right place and the taste i will make the video same as you wants me to make with same direction no worries ?

₹4500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0