Đã Đóng

Make a Video

3 freelancer đang chào giá trung bình $437 cho công việc này

LeonBarber

A proposal has not yet been provided

$527 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$350 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abigalg

Extensive videography portfolio. I also have an excellent turn around rate.

$433 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0