Đang Thực Hiện

Make a Video

Make a traditional full length wedding video and a 5 min HD cinematic video in a wedding

Kỹ năng: Biên tập video, Kỹ thuật Video

Xem thêm: write software min, wedding video background effects, make banner html css, logo min, video animation length, make wedding video editing, flv player video ads

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14824970

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20197 cho công việc này

ExpertAnimators

Hello, We can deliver high quality 2D/3D Animations, Illustrations, 3D Graphics, Architectural, 3D Models/Characters, Renderings, Video Editing, Production, Explainer / Promotional Video, VFX films. Relevant Skills a Thêm

₹18172 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
₹22222 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0