Đã Đóng

Make a Video

2 freelancer đang chào giá trung bình $3040 cho công việc này

$525 MXN trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MarcosTalavera

I have 4 years of experience making videos and motion graphics animations, im currently working at a profesional audio brand and i live near to Guadalajara :D ill be waiting your feedback

$5555 MXN trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0