Đã đóng

post post production effects

Dự án này đã được trao cho BKillough với giá $17 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need 2 faces blurred and tracked in 30 second clip.

blur #1 bald white male from :03-:06 seconds

tracking #1 female child at :20 seconds tracking does not follow her face.

blur #2 same female child's shirt needs blurring.

blur #3 white male child in front of female child (above) his shirt logo needs to be fully blurred.

blur #4 female child at :24-:25 seconds needs face blurred and tracked.

I will provide video file and Premiere project file to winner of bid.

***This needs to be done in no more than an hour.

***please only bid if you have specific expertise.

***I will need exported video file and prproj file when complete.

***Will pay no more than $10-$12 USD.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online