Find Jobs
Hire Freelancers

Promotional video for Rock Band

$250-750 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$250-750 USD

Thanh toán khi bàn giao
We are a rock band in need of a promotional video that captures our unique sound and style. We are looking for a talented video editor who can bring our music to life through visually stunning and engaging footage. Skills and Experience: - Video editing expertise with a strong portfolio showcasing previous work in the music industry - Creativity and a keen eye for visual storytelling - Proficiency in using video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to work with both existing footage and create new footage that aligns with our band's image and music style - Strong understanding of music synchronization and the ability to effectively match visuals to our music - Experience in creating promotional videos for bands or musicians - Ability to work within the desired length of 1-3 minutes, ensuring that the video is concise and impactful.
Mã dự án: 37518639

Về dự án

1 đề xuất
Hoạt động 1 tháng trước
Địa điểm: 7820 University Avenue Northeast, Fridley, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của UNITED STATES
Minneapolis, United States
0,0
0
Thành viên từ thg 12 7, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.