Đã Đóng

Reel video editing

We are looking for professional Reel video editor. Expert in color grading + transitions + music syncing etc.

Professionals only.

Kĩ năng: Biên tập video, Sản xuất video, After Effects, Dịch vụ video, Sản xuất hoạt họa

Về khách hàng:
( 728 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #34365647