Đã Đóng

Resize videos

Hi,

I have some videos and want to resize. Video size may between 2-3 gb and I want to resize in few MB like 100 to 500MB but quality should be same.

Kĩ năng: Biên tập video, Dịch vụ video, After Effects, Sản xuất video, Kỹ thuật Video

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Panchkula, India

ID dự án: #32690719