Đã Đóng

Nhân viên truyền thông

5 freelancer chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

khanaaliyah016

>>Hello sir, I will provide 100% White SEO Services including Quality “On-Site "and “Off-Site“ SEO. Our purpose is to improve rank according to the Google terms and conditions. Experience: - I have 8+ years Wo Thêm

$2 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.5
Editov

Editov - #1 Most Unique Audio-Video Production and Post-Production Service Are you looking for the most quality-focused video at the lowest possible price? Within our 10 Years of experience, we are responsible for bi Thêm

$2 USD / giờ
(5 Nhận xét)
2.9
kmshubi12

Hello Dear, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. I am a professional, RELIABLE AND HONEST person & Expert in SEO+ SMO+link building+Amazon+Shopify+Ecommerce. I have 8 ye Thêm

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ltqt1909

Xin chào, Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm thiết kế trên canva. Tôi đang là sinh viên nên có thể giúp bạn quản lí tốt, tuong tác tốt. Nếu bạn chọn tôi tôi sẽ không làm bạn thất vọng!

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
tramhuynh06th

Tôi đã đọc mô tả công việc. Tôi có thể nhận việc và hoàn thành theo yêu cầu của bạn. Tôi sử dụng thành thạo canva và edit video bằng adobe pre

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0