Video Editing/Making

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Hello, we want professional Video maker to make video using videos and music

Need to create an Eye catching video using short videos and music + color grading + transitions + music syncing + retro filter over it.

Let me know offer for each video.

Deliver: High quality MP4

Need 15 videos.

Looking for longtime partner.

Biên tập video Sản xuất video Dịch vụ video After Effects Kỹ thuật Video

ID dự án: #35370063

Về dự án

23 đề xuất Dự án từ xa 11 tháng trước đang mở