Đã Đóng

video editing and shooting

Job Description:

need a photographer who can work with me as i blog and then edit the videos and photos for me for better growth

Kĩ năng: Biên tập video, Kỹ thuật Video, Chỉnh sửa hình ảnh, Thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh, Blog, Blogging, Film Production, Filmmaking, Photoshop, Video Hardware, Video Post-editing, Video Processing, Sản xuất video, Dịch vụ video, Đăng tải video

Địa điểm: Jaipur, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #36211833

4 freelancer chào giá trung bình₹2150 cho công việc này

tsradiant

Hello, Good Morning !!!! As you need a photographer who can edit your blog for better result, I can do it as per your requirements, Thanks.

₹5000 INR trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
4.1
anuview95

Hey, I am not sure if i am late to apply for this. I am local from Jaipur, we can have a chat and discuss further details. Awaiting your response.

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0