Video editor

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a video editor for YouTube videos and content and to teach me how to film youtube videos and show me how to edit them myself and show me how to financially grow my own youtube channel I'm a beginner at youtube and wanna make haunted and abandoned videos

Biên tập video Sản xuất video Dịch vụ video YouTube Kỹ thuật Video Adobe Premiere Pro Sản xuất hoạt họa Film Production Filmmaking Final Cut Pro Final Cut Pro X Local Job Video Post-editing Video Processing Video Tours Đăng tải video Trợ lí trực tuyến

ID dự án: #37210750

Về dự án

3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Keyser, United States