Đã Đóng

video recording and editing

We have just started a fitness centre, looking for some to visit the place record and provide videos/photos on a regular basis for social media platforms

Kĩ năng: Biên tập video, Sản xuất video, Dịch vụ video, Kỹ thuật Video, YouTube

Địa điểm: Indiranagar, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ghaziabad, India

ID dự án: #34794590