Videographer & Photographer for Salon Grand Opening -- 10

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Videographer/Photographer wanted for a Just Cuts salon Grand Opening, Thursday 22 June 2023 from 8.45 to 11am at Stockland Glendale. We’re needing both vertical video footage for our Instagram Reels and regular HD, plus 25 – 30 professional, hi-res images.

Biên tập video Nhiếp ảnh Kỹ thuật Video Sản xuất video Photoshop Adobe Illustrator Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Affinity Photo After Effects Local Job Chỉnh sửa hình ảnh Video Post-editing Video Processing Dịch vụ video

ID dự án: #36688062

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: 387 Lake Road, Glendale, Australia