Videographer & Photographer for Salon Grand Opening -- 58327

Đã hoàn thành Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Videographer/Photographer wanted for a Just Cuts salon Grand Opening, Thursday 22 June 2023 from 8.45 to 11am at Watergardens Shopping Centre. We’re needing both vertical video footage for our Instagram Reels and regular HD, plus 25 – 30 professional, hi-res images.

Biên tập video Nhiếp ảnh Kỹ thuật Video Sản xuất video Photoshop Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro After Effects Cinematography Drone Photography Local Job Product Photography Video Processing Dịch vụ video

ID dự án: #36718760

Về dự án

2 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: 399 Melton Highway, Taylors Lakes, Australia

Được trao cho:

(5 Đánh Giá)
4.5