Đã hoàn thành

Make an advertisement video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi psstudio09 với giá $200 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

We need an advertising video for vehicle tracking and fleet management solution. It will require info-graphics, animations and a presenter. The video needs to be very professional, and the presenter needs to be native English speaker.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online