Đã hoàn thành

Video Intro,

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gorankucic với giá $55 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need a 10 second intro for a video course. It's aboout 'Headshot Photography' It will invlove a logo and several photos flying across the screen to make a final image. PLEASE DO NOT BID LOW ON THIS PROJECT THEN RAISE THE FEE WHEN I GET IN TOUCH - NO TIME WASTERS PLEASE.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online