Đã đóng

Video Sales Letter

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $479 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I’m looking for a video editor who can turn a voiceover into an animated video with some text / photos and also video. Basically I need a good looking Video Sales Letter.

Here’s a few examples of videos very similar to what I need:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

My video length is about 25-30 minutes of runtime in total.


Let me know if you can animate the text as well / or IF you can only do “fixed text slides” + adding some Videos and Photos to the whole production.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online