Đã đóng

Videographer for gymnasium to showcase prescribed exercises

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $555 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I am wanting to shoot a number of basic gym exercises (5-10 seconds each) to use for my gym classes. I require a professional look for the videos shot.

These short exercise videos will then be edited and looped to create 45 second interval circuit classes.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online