Đã Đóng

I need a videographer

Job Description:

I need a videographer for an online course (about 10hour content)

Kĩ năng: Sản xuất video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Phoenix, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Zurich, Switzerland

ID dự án: #35358448