Thiết kế video quảng cáo Sơn

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần làm 1 video tầm 1p-1p30s quảng cáo sơn chống thấm,

Sản xuất video

ID dự án: #33348337

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở