Đã Đóng

I would like to hire a Video Producer

Tôi cần sản xuất video quảng cáo phân bón, độ dài 3 phút.

Kĩ năng: Sản xuất video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #15258078

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.1