I would like to hire a Video Producer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần sản xuất video quảng cáo phân bón, độ dài 3 phút.

Sản xuất video

ID dự án: #15258078

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở