Đã hoàn thành

Video animation

Được trao cho:

OTRADESIGN

hello i m french motion designer. feel free to contact me by pm. kindly regards

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

designersl

Please refer PM for more details. Best Regards

$100 USD trong 3 ngày
(61 Nhận xét)
6.5
vikramvfx2011

check u r pm ... ..................

$50 USD trong 1 ngày
(31 Nhận xét)
5.4
Valil

I can do this project if you want samples read the PM :)

$70 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0