Đã hoàn thành

Motion graphics video - private project Sikandar Hayat

Motion graphics video as discussed via email - private project Sikandar As discussed budget $250

Motion graphics video as discussed via email - private project Sikandar As discussed budget $250

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: project sikandar, motion graphics services, video graphics, sikandar, private video, motion , motion video, motion graphics video, Hayat, graphics motion, email animation, project motion, animation motion graphics, video motion graphics, motion animation video, video animation project, motion animation, private email, motion project, animation motion, 250 video, graphics video, music video motion graphics, motion graphics video editing indonesia, graphics video motion

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Straffan, Ireland

ID dự án: #1605656

Được trao cho:

sikandarhayat7

Hi, Thanks Matt, pls accept the bid. Regards- Sikandar

$250 USD trong 12 ngày
(31 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $367 cho công việc này

salmanaim

we can do it . please check PM.

$500 USD trong 28 ngày
(195 Nhận xét)
8.1
PragyaPrakher

Dear hiring Manager, Please Visit my portfolio Thank you for the opportunity to present my Service to you and quote for your project. I am writing to introduce myself to you as an Animator. I am expert Thêm

$350 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0