Đang Thực Hiện

high quality commercial for a device

I need a high quality project for a commercial for an electronic device. the customer needs it with 3 days. I will pay extra if you can do it in 2 days or less!

1- type ad in your pm so i can make sure you read it

2- you need to sjow me your work on commercials,

Thank you!

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Quảng cáo, Maya, Dịch vụ video

Xem thêm: make commercial, commercials video, commercial services, me device, device, work maya, electronic device project, commercial scripts samples read, commercial quality flash, services high pay, high quality video, need video commercial, project maya, video device, maya project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Switzerland

Mã Dự Án: #4546630

Đã trao cho:

rodmena

Please watch my demo and decide! check your pm!

$6666 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $5277 cho công việc này

igy

hello i sent u a pm

$3888 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2