Đã Hủy

Need 5k Views

hi

project is simple

need 5000 views on a video

in next 30 hours

budget 3$

if interested then pm me

Thanks

Kỹ năng: Mạng xã hội, Dịch vụ video, YouTube

Xem thêm: project 5000 budget, need views video, 5000 views, need views, need video views, rafesume, hours design project, budget video project excel, average hours design project, hours counter project program, hours counter project, average hours website project, need 5000

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1743163

3 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

RockingExpert

Pm sent...

$15 USD / giờ
(941 Đánh Giá)
7.9
rashidaliansari

hi sir kindly check pm

$15 USD / giờ
(168 Đánh Giá)
6.3
ahsandilshad

please check PMB for my offer price, with 100% satisfaction

$6 USD / giờ
(6 Đánh Giá)
3.3