Đang Thực Hiện

I need 30,000 YouTube Views in 24hours

4 freelancer đang chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$8 CAD / giờ
(939 Nhận xét)
7.9
anamul12

Check my PMB for more details...

$10 CAD / giờ
(437 Nhận xét)
7.1
shamim7raj

get quality service

$8 CAD / giờ
(120 Nhận xét)
5.6
qmuqg27

Removed by Freelancer.com Admin

$30 CAD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0