Đang Thực Hiện

DVD STUDIO PRO 4 MotionMenu

Private job for megaMUERTE

Kỹ năng: Chiếu video, Dịch vụ video

Xem thêm: dvd studio pro, video studio, video dvd, private dvd, pro video, ewebperfect, studio webcam model job, dvd menu job, studio job, video broadcasting studio

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1012668

Đã trao cho:

megaMUERTE

Placing my bid on 150.

$150 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

devsharma1210

Will render out awesomeness. A virtuoso designing performance promised .Please check PM.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0