Đã Đóng

Online model require

Dear all,,if u want money in short way so contact us ,,we are staring our new project online webcam model we will pay accodring to ur beauty n style ,,we will take ur short interview on skye n ur webcam n internet speed should be good enough for clear,than we collect u more than 200 models in first project,,add us at

Kĩ năng: Mô hình thời trang, Dịch vụ video, Trợ lí trực tuyến, XXX

Xem nhiều hơn: will services online, online services video, online internet video, interview style, webcam model, video model, Online model , new model, interview video, online interview project, 200 xxx video, 200 video xxx, money internet model, xxx video 200, video xxx 200, model xxx video, model video xxx, internet webcam models, model video, online models webcam, xxx webcam online, models xxx video, webcam xxx video, webcam video xxx, project xxx

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) washington d.c, Pakistan

ID dự án: #1741474

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

vsvasharma

ready to do this work...

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0