Đã Đóng

Youtube Subscribers

4 freelancer đang chào giá trung bình $169 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...!

$30 USD trong 30 ngày
(533 Nhận xét)
7.6
vsureshk

Let us [url removed, login to view] sent

$30 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
4.8
masumrfm

i m interested about your project

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
amosnyasanga

I am ready to go, but we have to agree on logistics and the videos contents

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
onlinejobhunter

Dear Sir, Please see PM for my bid.

$400 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0