Đã hoàn thành

Project for Ahmed -- 2

Job Description:

Make 50 videos and upload to youtube

Kĩ năng: Dịch vụ video, YouTube, Đăng tải video, Sản xuất video, Biên tập video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cairo, Egypt

ID dự án: #28061408

Được trao cho:

AHMEDABDL

Hi, sir, I can help you I am using adobe premiere, After Effects and Davinci Resolve a powerful editing and coloring program. I have more than 5 years of experience. I am going to deliver the completed video file in Thêm

$55 USD trong 5 ngày
(20 Đánh Giá)
3.3