Đã hoàn thành

Animation video (intro) for Chess Club

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cocovideoproduct với giá $180 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$130 - $180 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hey there!!

We at the chess club are going to produce some teaching videos of chess, and we want

a nice intro, in animation, that will fit to out videos and looks good for the kids :)

out thoughts was to take out logo (attached) which two people sitting on the word "chess" in hebrew,

and make the people in there like waking and sitting and shaking hands or something and starting playing chess.. with nice music.

We need someone to make this intro for us :)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online