Đã Đóng

Create a Video

Job Description:

tôi cần làm như video trên ( không cần tiếng ) thay nó bằng chữ ANGIA. Tôi có logo

Kĩ năng: Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12686866

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫6388888 cho công việc này

NS1ARt

Hello i can make you the video as you want it , tell me more about it iam professional editor with many expirience ,thank you nik!

₫6388888 VND trong 4 ngày
(9 Nhận xét)
4.1