Đã Đóng

Create a Video Game Trailer

Looking for a studio to create a game trailer

Kĩ năng: Dịch vụ video, Sản xuất hoạt họa, Biên tập video, After Effects, Sản xuất video

Về khách hàng:
( 17 nhận xét ) Kissimmee, United States

ID dự án: #33738804

29 freelancer chào giá trung bình$13803 cho công việc này

(385 Nhận xét)
8.4
(319 Nhận xét)
8.4
(308 Nhận xét)
8.0
(70 Nhận xét)
8.0
(116 Nhận xét)
7.6
(56 Nhận xét)
7.7
(125 Nhận xét)
7.6
(286 Nhận xét)
7.4
(131 Nhận xét)
7.5
(68 Nhận xét)
7.0
(7 Nhận xét)
7.0
(17 Nhận xét)
6.6
(45 Nhận xét)
6.6
(44 Nhận xét)
6.6
(76 Nhận xét)
6.4
(50 Nhận xét)
6.4
(185 Nhận xét)
6.3
(33 Nhận xét)
6.0
(25 Nhận xét)
5.6
(12 Nhận xét)
5.2