Đã Đóng

Doha drone videography

I need someone with a drone to record multiple videos in Doha, and also need some timelapse footage from Doha.

Kĩ năng: Dịch vụ video, Sản xuất video, Kỹ thuật Video, Drone Photography, Research Drone Footages, Cinematography, Máy bay không người lái, Film Production, Filmmaking, Local Job, Music Video, Social Video Marketing, Biên tập video, Video Post-editing, Video Processing

Địa điểm: Doha, Qatar

Về khách hàng:
( 28 nhận xét ) Innaloo, Australia

ID dự án: #34819703

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

mwaqasch

We can provide you the Footage but you will need to provide us the Permission from Local Government of Qatar or we can get you the permission as well on the additional cost but we required full detail of the Video you Thêm

$5000 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0