Đã Đóng

Edit video

Biên tập, dựng phim tạo một chuỗi video truyền thông cho các thông điệp về bình đẳng giới

Kĩ năng: After Effects, Biên tập video, Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: video edit visual basic, video edit logos, free video edit blur, find video edit, clips4sale video edit help, average cost video edit, freelancer video edit, flash video edit, video edit blur, video edit chromakey, video edit code project, video edit focus video, video edit green screen, video edit internet, outsource green screen video edit

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #11695934

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

mattmediapro

Hello, my name is Matthew, internationally trained media professional with passion for every project. When I take on a project, it becomes just as important to me as it is to you.  I am always online to guarantee y Thêm

$140 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
$20 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.7
Sannisahil

Hi, I can edit your after effect file or video. Please inbox me.

$35 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0