Đang Thực Hiện

Identify this video camera model for £10

Đã trao cho:

jordanjamieson33

Can do this right now, message me. I found the model and make Relevant Skills and Experience Video Editing Proposed Milestones £18 GBP - Identify model for you

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình £14 cho công việc này

£10 GBP trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1